English (United Kingdom)
You are here: Home
Ponedjeljak, 19 Velj 2018
Sahat kula (1630) Ispis E-mail
Još jedan značajan spomenik plodnog otomanskog razdoblja je Sahat kula, koja se nalazi pored Muzeja Hercegovine. Ovaj četvrtasti toranj, koji datira iz 1630., visok je 15m, a usmena predanja govore da je sagrađen pod patronatom uticajne gospođe Fatime-kadune Šarić. Poznati otomanski putopisac Evlija Ćelebija pisao je da se zvuk zvona sa sahat kule mogao čuti na udaljenosti od tri sata hoda. Toranj je oštećen u posljednjem ratu. Obnovljen je 1999. godine.