English (United Kingdom)
You are here: Home
Ponedjeljak, 20 Stu 2017
Ranokršćanska bazilika u Cimu Ispis E-mail
Ostatci ranokršćanske bazilike u Crkvinama u Cimu predstavljaju najznačajniji arheološki lokalitet iz ranokršćanskog perioda. Na ovom lokalitetu, osim ostataka arhitekture, pronađeni su i vrijedni ulomci kamene plastike, te brojni pokretni nalazi, kao i znatan broj grobnica iz perioda kasne antike – ranog kršćanstva, ali i zrelog srednjeg vijeka.Utvrđeno je postojanje reprezetativnog ranokršćanskog sakralnog objekta.To podrazumijeva dataciju u 5. – 6. stoljeće poslije Krista.

59
59 59
60
60 60
61
61 61
62
62 62
63
63 63