English (United Kingdom)
You are here: Home
Nedjelja, 18 Velj 2018

Znamenitosti

Ranokršćanska bazilika u Cimu

E-mail Ispis
Ostatci ranokršćanske bazilike u Crkvinama u Cimu predstavljaju najznačajniji arheološki lokalitet iz ranokršćanskog perioda. Na ovom lokalitetu, osim ostataka arhitekture, pronađeni su i vrijedni ulomci kamene plastike, te brojni pokretni nalazi, kao i znatan broj grobnica iz perioda kasne antike – ranog kršćanstva, ali i zrelog srednjeg vijeka.Utvrđeno je postojanje reprezetativnog ranokršćanskog sakralnog objekta.To podrazumijeva dataciju u 5. – 6. stoljeće poslije Krista.

Cim bb, Mostar

Biskupski ordinarijat

E-mail Ispis

Simbolički rezidencija se nalazi negdje na polovici puta između bivše , Stare biskupije i Franjevačke crkve. Izgrađena je 1906.godine prema projektu Maxa (Maxsimiliana) Davida iz 1902.godine.Objekt je projektiran u duhu neorenesanse, jednog od povijesnih stilova koji su vladali eklektičkom arhitekturom na prijelazu 19.u 20. stoljeće na širokom prostoru Austrougarske.


Stećci - bosanski nadgrobni spomenici iz srednjeg vijeka

E-mail Ispis

Od historijskih i umjetničkih srednjo-vjekovnih nalaza, najmisteriozniji i naj-sugestivniji svakako su stećci, nadgrobni spomenici koji se mogu naći u cijeloj Bosni i Hercegovini (ali i u Hrvatskoj i Crnoj Gori), koji predstavljaju legendaran simbol ovih krajeva. Sa sigurnošću se ne može reći odakle potiču, ali od 60.000 stećaka, njih oko 10.000 posjeduju dekoracije koje simbolično predstavljaju sunce i mjesec, obitelj, zemlju, lov, rat ili ples; najpoznatija slika je muška figura sa podignutom desnom rukom.Samo mali dioovih očaravajućih nadgrobnih spomenika na sebi ima natpise. Stećci su se pojavili tokom XII vijeka i proširili kroz XIV i XV vijek.

Sinagoga i jevrejsko spomen-groblje

E-mail Ispis

U otomansko doba jevrejska zajednica se bila naselila na teritoriju Mostara, kompletirajuči multikulturalnu sliku grada. Sinagoga, izgrađena 1889., u predgrađu Brankovca, adaptirana je 1952. godine i poklonjena je Lutkarskom pozorištu. 1999. godine, na gradskom jevrejskom groblju, podignut je memorijal jevrejima žrtvama Holokausta.

Kriva Ćuprija

E-mail Ispis
Na rijeci Radobolji, blizu njenog ušća u Neretvu u blizini Starog mosta, nalazi se Kriva ćuprija, minijaturna verzija Starog mosta. Sagrađena je 1558. godine, osam godina prije Starog mosta, i priča se da je napravljena kao uzor za taj naknadni, puno veći građevinski poduhvat. Uništena je u poplavi 2001. godine, a nedavno je obnovljena.

Stranica 1 od 4

  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »