English (United Kingdom)
You are here: Home » Vodič » Kultura i tradicija » Mostar kroz stoljeća
Ponedjeljak, 19 Velj 2018
Mostar kroz stoljeća Ispis E-mail


Privlačnost Mostara, središta Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i historijskog raskršća naroda i civilizacija, danas se ističe obnovljenom snagom, zahvaljujući konstantnom radu na rekonstrukciji koja je, počevši od 1995. godine, dozvolila gradu da se vrati normalnom životu poslije teških bombardovanja s početka devedesetih. Zbog svog geostrateškog položaja, Mostar je u posljednjem ratu teško oštećen. Polako, situacija se popravlja. Danas, prošlost i sadašnjost žive jedno pored drugog u urbanom kontekstu koji priča svoju zamršenu priču, čiji su junaci mjesta, osobe i događaji koji ostave utisak na svakoga ko posjeti ovaj upečatljivi grad. Staro historijsko jezgro grada, smješteno sa obe strane izuzetno poznatog Starog Mosta, predstavlja zaista jedinstvenu i nezaboravnu atrakciju; propraćeni burnim žuborom rijeke Neretve i omađijani smaragdnim tonovima njene boje, posjetitelji se mogu diviti simbolima Starog grada, dijela Mostara iz otomanskog perioda sa prelijepim džamijama iz XVI vijeka, kulama, kućama i turskim kupatilima, ali i malim kujundžijskim radnjama, koje svojim svakodnevnim aktivnostima doprinose vrevi na ulicama. Grad karakterizira spajanje i suživot četiri religije ovih prostora – islam, katoličanstvo, pravoslavlje i judeizam – što je najvećim dijelom razlog njegove tolike privlačnosti. Mostar je i dragulj kojim je optočena njegova netaknuta i bujna priroda, zelena, sunčana i puna cvijeća, mediteranske klime sa dugim toplim ljetima. I to je razlog, a ne samo njegove umjetničke znamenitosti, što oduvijek privlači turiste , ali i slikare i pjesnike koji ga posjećuju, vole i ovjekovječuju u svojim djelima. Mostar je grad koji se pozdravlja sa obećanjem da ćete se vratiti, jer u svojoj jedinstvenoj i originalnoj kompleksnosti, to je mjesto koje vas začara istorijom i kulturom, spojem istoka i zapada, mješavinom blaga i esencija čiji miris se još uvijek osjeća u atmosferi kada šetate njegovim ulicama.

Historijski razvoj

Kao i mnogi stari gradovi, Mostar se postepeno razvijao kroz više od pet vijekova. Prva svjedočanstva su sa sredine XV vijeka i pričaju o malom utvrđenju sa visećim drvenim mostom. Tadašnje jezgro brojalo je samo dvadeset kuća sa obe strane Neretve. Turci su zaposjeli tu trvrđavicu oko 1500. godine nakon čega započinju razvoj transporta i trgovine, najviše oko tog mosta (1566. godine napravljen je novi most od kamena) i čije je strateško prisustvo oduvijek pretstavljalo samu dušu grada. Nakon toga, izgrađene su dvije kule na riječnim obalama u kojima su boravili čuvari mosta, zvani “mostari”, odakle i potiče ime grada. Mnogi spomenici i građevinski objekti u otomanskom stilu: mostovi, džamije, javno kupatilo, brojni stambeni objekti nastali su u periodu turske dominacije ovim prostorima (XV-XVIII vi-jek), a od XVI, Mostar postaje ekonomsko središte Hercegovine. Godine 1878. Bosna i Hercegovina je aneksirana od Carevine austro-ugarske i grad sa smaragdnom rijekom dobiva novi ekonomski i kulturni poredak, otvoreniji prema Evropi, što se i danas može vidjeti po arhitekturi tog perioda, čiji karakteristični pretstavnici su Stara Gimnazija i Gradsko kupatilo.Nakon teških godina u periodu dva svjetska rata, Mostar se širi i utrostručuje se broj njegovih stanovnika, industrijska proizvodnja, poljoprivreda i trgovina se intenziviraju i moderniziraju. Rat iz 90. godina prošlog vijeka (1992.-1995.) u kojem su se sukobili Srbi, Hrvati i Bošnjaci, napravio je veliki razdor na ovim prostorima. Mostar je preživio teška razaranja, koja su gotovo uništila grad i u kojima je srušen Stari Most (čija obnova je završena 2004. godine). Poljednjih godina grad se polako vraća u normalno stanje; mnoge izbjeglice su se vratile na svoja ognjišta, a srušeni dijelovi grada su većim dijelom obnovljeni. Ogromno multikulturalno historijsko i kulturno nasljeđe, na granici Istoka i Zapada, prošlosti i sadašnjosti, i danas pretstavlja vječnu privlačnost Mostara, koji zahvaljujući svojim građanima I međunarodnoj pomoći, postepeno, ponovo nalazi mir i vedrinu.

Administracija I ustroj grada

Mostar pripada  Hercegovačko-neretvanskom kantonu / županiji, jednom od deset kantona /županija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je organiziran u 9 općina, u kojima živi 270.000 stanovnika.Posebnost ovog Kantona / Županije, sa geomorfološke tačke gledišta, je da se na relativno malomprostoru nalaze planine, ravničarski predjeli i morska obala. Mostar je politički, finansijski i kulturni centar Kantona / Županije. Grad je satkan od brojnih kvartova, od kojih se mnogi i danas zovu kao što su se zvali u prošlim vijekovima: Carina, Luka, Mahala, Tekija i koji se nalaze u starom dijelu grada, blizu Starog Mosta i onih novijih, kao što su Centar II i Avenija, koji se nalaze na sjevero-zapadu  grada.
 

Traži

Znamenitosti

Prev Next
Austrougarske građevine (XIX-XX vijek.)

Austrougarske građevine (XIX-XX vij…

U Mostaru se nalaze mnogi objekti izgrađeni u toku austrougarskog pe...

Biskupski ordinarijat

Biskupski ordinarijat

Simbolički rezidencija se nalazi negdje na polovici puta između bivš...

Džamija Nesuh-age Vučjakovića

Džamija Nesuh-age Vučjakovića

Sredinom XVI vijeka, po određenim izvorima oko 1564. godine, Nesuh-a...

Hadži-Kurtova džamija –Tabačica

Hadži-Kurtova džamija –Tabačica

Ova džamija je sagrađena na prelazu iz XVI u XVII vijek po želji Had...

Karađozbegova džamija (1557)

Karađozbegova džamija (1557)

Mostar je bogat džamijama, koje su raspoređene u svakom kvartu i pre...

Katolička crkva i Franjevački samostan (1866)

Katolička crkva i Franjevački samos…

U Mostaru, osmanlije su pomogli izgradnju katoličke crkve 1866 godin...

Koski Mehmed-Pašina Džamija (1617)

Koski Mehmed-Pašina Džamija (1617)

Ovu džamiju je sagradio početkom XVII vijeka Mehmed-Paša. Sa minaret...

Kriva Ćuprija

Kriva Ćuprija

Na rijeci Radobolji, blizu njenog ušća u Neretvu u blizini Starog mo...

Kujundžiluk (stari bazar)

Kujundžiluk (stari bazar)

U centru Starog grada može se uživati u najstarijoj zoni Mostara - K...

Kule Tara i Halebija (XVII vijek)

Kule Tara i Halebija (XVII vijek)

Dvije kule, smještene svaka na po jednoj strani mosta, strče kao arh...

Mitropolija Vladičin dvor (1908)

Mitropolija Vladičin dvor (1908)

Izgrađena 1908., u vrijeme Austrougarske carevine, za mitropolita pr...

Otomanske rezidencije (XVI-XIX vijek)

Otomanske rezidencije (XVI-XIX vije…

Da bi se osjetio dah svakodnevnog života iz otomanskog perioda, dovo...

Partizansko spomen groblje

Partizansko spomen groblje

U zapadnom dijelu grada, koju karakteriziraju široke zelene površine...

Ranokršćanska bazilika u Cimu

Ranokršćanska bazilika u Cimu

Ostatci ranokršćanske bazilike u Crkvinama u Cimu predstavljaju najz...

Sahat kula (1630)

Sahat kula (1630)

Još jedan značajan spomenik plodnog otomanskog razdoblja je Sahat ku...

Sinagoga  i jevrejsko spomen-groblje

Sinagoga i jevrejsko spomen-groblj…

U otomansko doba jevrejska zajednica se bila naselila na teritoriju ...

Stara i Nova Pravoslavna crkva

Stara i Nova Pravoslavna crkva

Stara pravoslavna crkva izgrađena je 1834. godine na lokalitetu Bjel...

Stari most

Stari most

Razmišljati o Mostaru, a instinktivno ne zamisliti sliku prelijepog ...

Stećci - bosanski nadgrobni spomenici iz srednjeg vijeka

Stećci - bosanski nadgrobni spomeni…

Od historijskih i umjetničkih srednjo-vjekovnih nalaza, najmisterioz...

Tursko kupatilo

Tursko kupatilo

Korištenje javnih kupatila (hamama) bilo je jako rašireno u doba oto...

Stari grad - FOTO

UNESCO

Baner