Motel Deny


(Moteli / B&B)


Kapetanovina 1, Mostar
036 578 317
036 578 429
kontakt@mdmostar.com


Adresa: Kapetanovina 1, Mostar
Tel: ++387 36 578 317
Fax: ++387 36 578 429